RUBIJEVO NAČELO

Mogućnost da sretneš nekoga koga poznaješ povećava se kad si u duštvu s nekim s kim ni u kom slučaju ne bi želeo biti viđen.

DALBERGOV ZAKON

Ako se umešaš između muža i žene, možeš, istina, izgubiti prijatelja, ali dobiti njegovu ženu. Možeš izgubiti i oboje.

GATRIJEV ZAKON

Ako ti neko otme ženu, najbolja osveta biće da mu je prepustiš.

MOGAMOVA OPASKA

Tasmanci, koji nikada nisu znali za preljubu, izumrli su.

GATRIJEV AKSIOM

Nikad nas ne prevare oni od kojih bismo to hteli.

ŠANGAJSKI ZAKON

Neverni imaju grižu savesti. Verni se kaju.

RASELOV ZAKON

Uvreženi moral isključuje mogućnost da vas neka osoba neodoljivo privlači dok istovremeno gajite čvsta osećanja prema nekojdugoj.
Svi znaju da je to pogrešno.

SVIFTOV ZAKON

Ljubomora je kao vatra: može skratiti rogove, ali smrad ostati.

GOTIJEOV ZAKON

Najveći dokaz ljubavi koji neka žena može da pruži svome ljubavniku jeste da mu nikada ne kaže: “Pazi da mi ne izgužvaš haljinu.”

Naravoučenije:
Nova haljina je najbolja garancija muževljevoj sigurnosti.

DIMIN ZAKON

Bračni okovi su toliko teški da su često potrebne tri osobe da ih nose.

DRUGI ZAKON O PISMIMA

Nikada nećeš saznati koliko su tvoja ljubavna pisma uverljiva, dok ih ne uhvati tvoja žena.