A
ahiret „drugi” (zagrobni) svijet
ahlak moral, lijepo ponašanje
aferim! svaka čast! Bravo!
avlija dvorište ispred kuće
at (đogo) konj
ašik ljubav, udvaranje
ašikli-pendžer prozor za ljubovanje
ašiklija onaj koji ašikuje; ljubavna pjesma
akšam sumrak, večer
akšamluk večernji razgovor, druženje u sumrak
abdest pranje prije molitve
ahbab prijatelj
ajet rečenica ili red iz Kur’ana
Allah-birum Bog zna…
Allahrahmetile pokojni; milost Božija nad njim
almas dijamant
aščinica restoran tradicionalne hrane
avaz glas; grlo
alčak prepredenjak; vrtirep
ašćare očigledno
B
bailisati se onesvijestiti se
bostan lubenica; vrt ili voćnjak
berićet/bereket blagoslov, sreća, izobilje, uspjeh
bošča marama; stolnjak
bulbul slavuj
behut opijenost; nesvjestica
bezbeli naravno, mora da jeste, dabome
bukadar puno, velika hrpa
birvaktile nekada, „u ono doba”
bilesi čak i…
basamak (mn. basamaci) stepenica
baška posebno, nastranu
bihuzuriti uznemiravati, smetati
bujrum izvoli, dobro došao
bezistan bazar, zatvoreno mjesto za trgovinu
Č
čardak zgrada; gornji sprat kuće
čehra izraz lica
čorba gusta supa
čakšire muške hlače
Ć
ćumur drveni ugalj
ćenifa toalet, wc
ćafir nevjernik, inovjerac
D
dunjaluk svijet
dever briga, patnja, oskudica
dever-dun’ja stalne brige na „ovom” svijetu
deverati mučiti se, brinuti se
deverli glave kad neko nema sreće, samo brige
divit mastionica
dilber dragi/draga, voljeni, zanosni
divaniti razgovarati
divanhana soba za razgovor
din vjera
dova molitva
durati trpjeti, nositi se s nečim
damar srce, bilo
Džennet raj
Džehennem pakao
džezva bakrena posuda za spravljanje kafe
džemat društvo, zajednica
dženaza sprovod, sahrana
džuma petak (češće: molitva petkom)
Đ
đul ruža
đulbešećer džem od latica posebne vrste ruže
đugum veliki mjedeni vrč za vodu
đuvegija zaručnik, mladoženja
đuturum starac, onemoćali, oronuo čovjek
đulistan ružičnjak
E
efendija gospodin
ezan poziv za molitvu sa munare
evlad djeca, potomstvo
F
farz obavezna djela u islamu
fildžan porculanska šoljica za kafu bez drške
fasovati dobiti, primiti
fajda korist, dobitak
fukara sirotinja
G
„gluho bilo” „strašno!“, „ne daj Bože“
gurbet skitnica, tuđin
H
hamal nosač
havizati (uhavizati) razumjeti, shvatiti
hašarijast nestašan, vragolast
halvat soba (najčešće u prizemlju kuće)
hastal stol
hastaluk (hasta) bolest (bolesnik)
hafiz (onaj koji čuva, pamti) čovjek koji zna Kur’an napamet
haram zabranjeno djelo u Islamu
hanuma žena, gospođa
hikjaja priča, legenda
hafifan nesiguran, nepouzdan
hatma čitanje čitavog Kur’ana s namjerom
hurija rajska djevica
hizmet pomoć, posluženje
hair dobro, sreća, korist
hairli sretan, čestit, napredan
„hajra mi od života nema“ kad neko nema sreće u životu
hadždž hodočašće u Mekku
hidžab žensko pokrivalo za glavu (ili lice)
hajat hodnik, predsoblje
hajvan životinja
halal dozvoljeno, pohvano djelo u islamu
hava zrak
hećim ljekar
helać propast, nesreća, šteta, kvar
hrsuz razbojnik, lopov, hrđava osoba
hejbet mnogo
harabatija rasipnik, boem, pijanica
hedija dar, poklon
hatib govornik, propovjednik
I
iftar večera nakon dnevnog posta u ramazanu
istihare želja
ibrik bakreni vrč za vodu sa posebnim lijevkom
ibretiti se čuditi se
imam islamski vjerski poglavar, svećenik
Indžil Evanđelje
iman vjerovanje u Boga
insan čovjek
ibadet moliva, služenje Bogu
išaret gest, signal, znak; naslućivanje
J
jag mirisno ulje
jal nevolja, nesreća
jok ne
K
kaliferija šinteraj
kadija sudija u šerijatskom sistemu
kaduna dama, gospođa
kitab / ćitab knjiga
kabul (v. kabuliti) pristanak, dopuštenje
kabur grob
kijamet posljednji sud; nevrijeme; pometnja
kutarisati riješiti, osloboditi
kandilj svjetla kojima se ukrašava munara
kuvet snaga, krepost
kismet sudbina
L
levha kaligrafski ispisan citat iz Kur’ana i sl.
leđen bakrena posuda za umivanje
ligure sanke
M
mubarek sretan, blagoslovljen
mubarećleisati čestitati praznik
muhabet (v. muhabetiti) razgovor
melek anđeo
mahaluša žena koja puno ogovara, tračara
mujezin čovjek koji sa munare poziva na molitvu
munara toranj džamije
minder divan, sećija, kauč
maksuz specijalno, posebno, osobito
marifetluk zavaravanje, petljavina
mangala posuda za žeravicu
medresa vjerska srednja škola
mekteb vjerska osnovna škola
merhamet samilost, milosrđe
mezar grob
musafir gost
muštuluk dobra vijest ili nagrada za istu
N
naibu-reis zamjenik reis-ul-uleme (v.)
nafaka ono što je čovjeku suđeno da ima za života; sudbina
nefs strast, žudnja
namaz molitva
„Nejse!” (ili „Hele nejse”) „nije bitno”, „zanemari”
O
osunetiti obrezati mušku djecu po propisima
P
pohasiti se uzgoguniti se, postati drzak
plaho fino, dobro
pehlivan cirkusant; hrvač; komedijaš
pejgamber Božiji poslanik
peksimet kolač, slastica
peškeš poklon
pesinluk prljavština
pesinav prljav
R
rahatluk spokojstvo, bezbrižnost, uživanje
rahat biti biti miran, spokojan, udoban, zadovoljan
reis-ul-ulema vrhovni starješina islamske zajednice
rahmetli pokojni
S
sofra trpeza, stol
sunnet pravila postavljena životom Muhammeda
sevap dobro, Bogu ugodno djelo
sijelo okupljanje prijatelja (najčešće noću)
srklet uzrujanost, muka, patnja, tegoba
sehur obrok u zoru za vrijeme ramazana
sećija poširoka klupa zastrta ćilimima
sevdah ljubav
sevdisati ljubovati; čeznuti za nekim
sač peka
saulisati smiriti, svladati
sabah zora, svitanje Sunca
sabahile rano ujutro, zorom
sabur strpljenje
safra nesvijest
serbez slobodno, bez straha, sigurno
sokak uska ulica
sura poglavlje Kur’ana
Š
šerbe slatki voćni sok
šehadet osnovna izjava vjere u Islamu
šehid borac koji je umro na Božijem putu
šenluk (v. šenlučiti) veselje, zabava (slaviti, veseliti se)
šićar (v. ušićariti) korist, dobitak (okoristiti se, zaraditi)
šeher grad
šejtan đavo
šerijat vjerski zakon, pravila
šiša boca
šejh starješina tekije
T
tespih „brojanica” za ibadet
Tevrat Tora
titiz škrtica
tabija utvrđenje, opkop, bedem, utvrda
teferič veselje, zabava (najčešće u prirodi)
tabiriti tumačiti, proučavati detaljno,
tabut muslimanski mrtvački sanduk
tekija „samostan” za derviše
telal razglasnik, objavljivač
ters neprijazan, nervozan, zloćudan
tevhid molitva za umrlog (učestvuju samo žene)
taraba ograda od dasaka, plot
tefter popis; bilježnica, lista
tokmak budala, glupan
teravija posebna molitva za ramazan
U
učkur uzica, tanak pojas od platna
ujdurma smicalica, prevrtljivost, podvala
ulema učenjaci, intelektualni vrh zajednice
V
vakat vrijeme
vaktija vremenski raspored obavljanja vjerskih dužnosti, satnica
vakuf vjerska zaklada, ostavština zajednici
Z
zo(h)va bazga
zahmet trud, muka, naporan posao, nevolja
zembilj trokutasta kožna torba
zulum (zulumčar) nasilje, nepravda, okrutnost (nasilnik)
zijan (zijančer) šteta, kvar (štetočina)
Zebur Novi zavjet
zar odjeća za pokrivanje muslimanskih žena
zejtin ulje
zehra malo, mrvica
zekjat obavezno dijeljenje pomoći sirotinji (2.5% godišnjih prihoda
zinaluk blud
zapis hamajlija (protiv uroka, bolesti i sl.)