MARFIJEV ZAKON

Ako nešto može poći naopako, poći će.

KASTELIJEVO PROŠIRENJE MARFIJEVOG ZAKONA

Ako postoji mogućnost da nešto pokvariš, pokvarićeš.

DE RENIJEROV ZAKON

Ljubav je večna sve dok traje.

BOLDVINOVO PROŠIRENJE FRIKOVOG ZAKONA

Ljubav je slepa, ali zato peh strašno dobro vidi.

ZAKON LEA LONGANEZIJA

Ljubav je iščekivanje neke radosti koja kad dođe dosadi.

DŽEPARDOV ZAKON

Ljubav je žar i plam godinu dana, a pepeo celog života.

DŽEJNIN DRUGI ZAKON O LJUBAVI

Bolji je kamenčić poklonjen iz ljubavi nego dijamant radi iskupljenja.

DEFINICIJA GOSPODINA TESTEA

Ljubav je biti kreten zajedno s nekim.

DŽEJNINA DEFINICIJA

Ako želiš, a ne želiš, ako shvatiš, ali ne shvatiš, verovatno ja posredi ljubav.

RENARDOVA OPASKA

Ljubav je kao peščani sat: kad se ispuni srce, isprazni se mozak.

DIDROOV ZAKON

Ljubav oduzima oštrinu duha onome ko je ima, a daje onome ko je nema.

MIKENENOV ZAKON

Ljubav je trijumf mašte nad inteligencijom.

KAFKINA OPASKA

Ljubav je automobil bez problema. Problemi su jedino u vozaču, u putnicima i na putu.

VAJLDOV ZAKON

Zavoleti samog sebe početak je jedne duge ljubavne priče.

DE LASALOVA OPASKA

Ljubav je egoizam udvoje.

GITRIJEV ZAKON

Voleti je bolje nego biti voljen. Daleko je sigurnije.

PLATONOV AKSIOM

Ljubav je težak duševni poremećaj.

BALZAKOV PRVI AKSIOM

Ljubav je luksuz.

SIARDIJEVA DEFINICIJA

Ljubav je polno uzbuđenje mladih, navika odraslih i međusobna zavisnost starih.

VEJVELOV ZAKON

Ljubav je kao cigara: ako se ugasi, možeš ponovo da je upališ, ali više nema isti ukus.

DŽONSONOVA DEFINICIJA

Ljubav je mudrost ludog, a ludost mudrog.

LESINGOV ZAKON

Čovek koji ne izgubi glavu zbog ljubavi, nema glavu.