STOUTOV ZAKON

Lepo u prirodi ne postoji.

PARKEROV ZAKON

Lepota je samo na površini kože, ružnoća pak dopire do same kosti.

SALVINOV ZAKON

O lepoti se može raspravljati; oko ružnoće se, međutim, svi slažu.

KIRBIJEV ZAKON

Lepota je prolazna, ružnoća te prati do groba.

STENDALOV ZAKON

Lepota je obećanje sreće.

TULETOV KOMENTAR

Niko nikada nije rekao da je obećanje ikad održano.

BEKAPOV ZAKON

Lepota pomnožena sa mozgom daje konstantnu veličinu.

MEKGEJNOV MOTO

Sviđaju mi se devojčice.Životna priča im je kraća.

PANCINIJEV ZAKON

Navika da se neprestano gleda jedno te isto lice ima za posledicu da ono posle nekog vremena počne da izgleda lepo.

BELMONDOV ZAKON

Žene su najbolje posle tridesete, ali muškarci koji pređu tridesetu prestari su da bi to shvatili.

PRUSTOV AKSIOM

Lepe žene su za muškarce bez mašte.

OPASKA MARLENE DITRIH

Prosečnog čoveka više zanima žena koju zanima on, nego žena lepih nogu.

ČEHOVLJEV ZAKON O OPISIMA

Ako ti kažu da imaš lepu kosu ili lepe oči, nisu ti rekli bog zna šta.

DRAJDENOV ZAKON

Sve naslednice su lepe.

AKSIOM HELENE RUBINŠTAJN

Ne postoje ružne žene, samo lenje.