MARFIJEV ZAKON

Ako nešto može poći naopako, poći će naopako.

SCHANTTERLYJEV REZIME POSLEDICA

Ako nešto ne može poći naopako, poći će naopako.

SILVERMANOV PARADOKS

Ako i Murphyjev zakon može poći naopako, poći će naopako.

PROŠIRENI MURPHYJEV ZAKON

Ako niz odgađaja može poći naopako, poći će naopako po najgorem mogućem redosledu.

FARNSDICKOVA POSLEDICA PETE POUKE

Pošto su stvari pošle od lošeg ka gorem, proces će se sam ponavljati.

GATTUSOVO PROŠIRENJE MURPHYJEVOG ZAKONA

Ništa nije toliko loše da ne može postati gore.

LYNCHOV ZAKON

Kad zagusti svi bi da zbrišu.

EVANSOV I BJORNOV ZAKON

Bez obzira šta je pošlo naopako, uvek postoji neko ko je znao da će to poći naopako.

BENEDICKTOV PRINCIP (ranije Murphyjeva deveta posledica)

Priroda je uvek na strani skrivenih mana.

ZAKON OBELODANJENJE

Što više kriješ – više se vidi.

LANGSAMOVI ZAKONI

  1. Sve zavisi.
  2. Ništa nije zauvek.
  3. Sve je ponekad.

HALLRUNGOV ZAKON

Ko čeka ne dočeka.

Shavlesovo proširenje:
… ko uradi čini štetu.

Greblov dodatak:
Ako je bilo loše, ponoviće se.

GROSSMANOVO POGREŠNO CITIRANJE H.L. MENCKENA

Složeni problemi imaju proste, lako razumljive, netačne odgovore.

DURCHARMEOV PROPIS

Šansa se uvek pojavljuje u najnepovoljnijem trenutku.

FLUGGOV ZAKON

Kada ti zatreba da “kucneš u drvo”, shvatiš da je svet napravljen od aluminijuma i plastike.

IMBESIJEV ZAKON O ODRŽANJU NEČISTOĆE

Da bi nešto postalo čisto, nešto drugo se mora zaprljati.

Freemanovo proširenje:
… ali sve se može zaprljati a da ništa ne postane čisto.

PRVI POSTULAT IZO-MURPHYZMA

Stvari koje ne liče ni na šta drugo jednake su međusobno.

BOOBOV ZAKON (iz Murphyjevog zakona)

Uvek nešto nađeš na poslednjem mestu na kojem si tražio.

ZAKON TRAŽENJA

Prvo mesto gde treba nešto da tražiš je poslednje mesto gde očekuješ to da nađeš.

MARYANNIN ZAKON

Uvek možeš naći ono što ne tražiš.

RUNEOVO PRAVILO

Ako ti je sve jedno gde si, onda se nisi izgubio.

COIT-MURPHYJEV STAV O SNAZI NEGATIVNOG PRISTUPA

Nemoguće je da optimist bude prijatno iznenađen.

FERGUSONOV PROPIS

Kriza je tek onda kad ne možeš reći “zaboravimo čitavu stvar”.

NEPRIMENLJIVI ZAKON

Pranjem kola ne možeš prizvati kišu.

MURPHYJEV ZAŠTITNIČKI BLAGOSLOV

Od lošeg ima gore.

GLAVNA ZAVRZLAMA

Optimist veruje da živimo u najboljem od svih mogućih svetova.
Pesimist se plaši da je to istina.

NAESEROV ZAKON

Možeš se osigurati od budale, ali ne i od super budale.