DRAGANOV ZAKON

Samo je zezanje prava stvar. Sve ostalo je zezanje.

WALLACEOVO ZAPAŽANJE

Situacija je krajnje čupava.

HARTLEYEV PRVI ZAKON

Nije teško dovesti konja na pojilo, ali ga naučiti da pliva leđno, e to je već nešto.

WEAVEROV ZAKON

Kada više novinara krene istim taksijem na zadatak, onaj na prednjem sedištu plaća za sve.

Doyleova poruka:
Bez obzira koliko novinara deli taksi i ko od njih plaća, svako podnosi svojoj firmi ukupan račun za prevoz.

JOHNSONOV DRUGI ZAKON

Ako u toku jednog meseca očekujete više značajnih društvenih događaja, svi će se desiti iste večeri.

MATSCHOV ZAKON

Bolje je doživeti užasan kraj nego trpeti užase bez kraja.

JACQUINOV POSTULAT O DEMOKRATSKOJ VLADI

Ničiji život, sloboda ili imovina nisu sigurni dok zakonodavac zaseda.

FOWLEROVA OPASKA

Jedino nesavršeno biće u prirodi jeste čovek.

TERMANOV ZAKON INOVACIJE

Ako želiš da tvoj tim pobedi u skoku u vis, nađi jednog koji može da preskoči dva i po metra, a ne petoricu koja skaču po pola metra.

HALDANEOV ZAKON

Svemir nije samo čudniji nego što zamišljamo, on je čudniji nego što i možemo zamisliti.

KERR-MARTINOV ZAKON

  1. Prilikom rešavanja sopstvenih problema, fakultetski nastavnici su krajnji konzervativci.
  2. Prilikom rešavanja tuđih problema postaju krajnje liberalni.

BUCYJEV ZAKON

Razuman čovek nikad ništa nije postigao.

CHURCHILLOV KOMENTAR O ČOVEKU

S vremena na vreme čovek se saplete o istinu, ali se u većini slučajeva pribere i produži.

TRISCHMANOV PARADOKS

Pametnom čoveku lula omogućava da razmisli, a budali samo zapšuje usta.

ZAKON OPAŽANJA

Izbliza ništa ne izgleda tako dobro kao iz daleka.
Ili izdaleka ništa ne izgleda tako dobro kao izbliza.

AQUINOV AKSIOM

Što uspeva bogovima, ne uspeva volovima.

NEWTONOV SLABO POZNAT SEDMI ZAKON

Bolje vrabac u ruci nego iznad glave.

WHITEOVA TEOREMA ZABEZEKNUTOSTI

Što pre i što detaljnije saopštiš loše vesti, to bolje po tebe.