HELLEROV ZAKON

Prvi mit o upravi je da ona postoji.

Johnsonova pouka:
Niko stvarno ne zna šta se dešava bilo gde u organizaciji.

PETEROVO NAČELO

U hijerarhiji svaki činovnik teži da napreduje do nivoa svoje nesposobnosti.

Pouka:

 1. Vremenom, svako radno mesto zauzme činovnik nesposoban za izvršavanje odgovarajućih dužnosti.
 2. Posao obavljaju oni činovnici koji još nisu dostigli nivo svoje nesposobnosti.

PETEROVA INVERZIJA

Principijelnost se vrednuje više od samopregornog rada.

PETEROV SKRIVENI POSTULAT PO GODINU

Svaki činovnik počinje karijeru sa nivoa svoje sposobnosti.

PETEROVO OPAŽANJE

Preterana sposobnost nepoželjnija je od nesposobnosti.

PETEROVO PRAVILO KREATIVNE NESPOSOBNOSTI

Stvori utisak da si već dostigao svoj nivo nesposobnosti.

PETEROVA TEOREMA

Nesposobnost plus nesposobnost jednako nesposobnost.

PETEROV ZAKON SUPSTITUCIJE

Pobrini se za buve, slonovi će se već pobrinuti sami za sebe.

PETEROVA PROGNOZA

Utrošiti dovoljno vremena da proveriš potrebu i potreba će nestati.

PETEROV PLACEBO

Gram imidža vredi kao tona stvarnih sposobnosti.

GODINOV ZAKON

Širina nesposobnosti direktno je srazmerna položaju u hijerarhiji.

FREEMANOVO PRAVILO

Okolnosti mogu naterati svestranog nesposobnjakovića da postane sposoban, bar za neko usko područje.

VAILOV ZAKON

U svakoj ljudskoj delatnosti rad teži ka najnižem hijerarhijskom nivou.

IMHOFF ZAKON

Organizacija svake birokratije mnogo liči na septičku jamu: najkrupniji komadi uvek isplivaju do vrha.

PARKINSONOV TREĆI ZAKON

Ekspanzija znači kompleksnost, a kompleksnost se raspada.

PARKINSONOV ČETVRTI ZAKON

Broj ljudi u bilo kojoj radnoj grupi ima tendenciju porasta bez obzira na količinu posla koji treba obaviti.

PARKINSONOV PETI ZAKON

Ako postoji način da se odloži važna odluka, dobra birokratija će ga pronaći.

PARKINSONOVI AKSIOMI

 1. Službrnici umnožavaju podređene, a ne suparnike.
 2. Službenici prave posao jedni drugima.

SOCIOLOŠKI GVOZDENI ZAKON OLIGARHIJE

U svakoj organizovanoj delatnosti, bez obzira na oblast, manjina dominira, a ostali slede.

OESEROV ZAKON

Kod svih ljudi na položaju prisutna je tendencija da radno vreme provode diskutujući na sastancima ili potpisujući pisma.

CORNUELLEOV ZAKON

Nadležni su skloni da zadatke poveravaju onima koji su najmanje sposobni da ih obave.

ZYMURGYJEV ZAKON DOBROVOLJNOG RADA

Ljudi su uvek orni za rad, samo ne danas.

ZAKON KOMUNIKACIJA

Što više komuniciranja , to veće nerazumevanje.

DOWOV ZAKON

U hijerarhijskoj organizaciji, što je viši nivo, to je veća zbrka.

BUNUELOV ZAKON

Preterivanje je škodljivo u svim slučajevima, čak i kad je delotvorno.

SPARKOVIH DESET PRAVILA ZA RUKOVODIOCA PROJEKTA

 1. Trudi se da izgledaš strašno važno
 2. Pokušaj da budeš viđen sa značajnijim ljudima.
 3. Govori autoritativno; u svakom slučaju, izlaži jedino očigledne i proverene činjenice.
 4. Ne ulazi u rasprave; ali ako te pritisnu, postavi neko nevažno pitanje, a onda se zavali zadovoljno se smešeći dok tvoj protivnik pokušava da razume o čemu se radi – zatim brzo promeni temu.
 5. Pažljivo slušaj dok drugi raspravljaju o problemu. Uhvati se za neku sitnicu i njome ih pokopaj.
 6. Ako ti podređeni postavi umesno pitanje, pogledaj ga kao da je sišao s uma. Kad obori pogled, postavi mu isto pitanje drugim rečima.
 7. Dokopaj se sjajnog položaja, ali se sklanjaj iz vidokruga i ne budi u centru pažnje.
 8. Koračaj hitro kad si izvan kancelarije – to svodi pitanja podređenih i nadređenih na minimum.
 9. Uvek drži vrata kancelarije zatvorena. To posetioce stavlja u podređeni položaj i stvara utisak da si stalno u važnom poslu.
 10. Sve naredbe izdaj usmeno. Ne zapisuj ništa što bi moglo ući u “Dosije Pearl Harbour”.

ISTINE O RUKOVOĐENJU

 1. Razmisli pre nego što počneš; nije to tvoj novac.
 2. Svako dobro upravljanje izraz je jedne velike ideje.
 3. Nijedan izvršilac se ne trudi da dokaže da greši.
 4. Ako su za opravdanje neke akcije potrebni komplikovani proračuni, nemoj da je sprovodiš.

JAYOV PRVI ZAKON LIDERSTVA

Menjanje postojećeg stanja je obeležje svakog pravog vođe; menjanje pre drugih je kreativnost.

RADNIČKA DILEMA

 1. Ma kolko radio, nikad ne uradiš dovoljno.
 2. Ono što ne uradiš, uvek je važnije od onoga što si uradio.

MATCHOVA MAKSIMA

Budala na visokom položaju je kao čovek na vrhu visoke planine; njemu se sve čini malim, a i on se svima čini malim.

GVOZDENI ZAKON RASPODELE

Oni koji imaju, dobijaju.

ZAKON H.L. MENCKENA

Oni koji mogu čine.
Oni koji ne mogu podučavaju.

Martinovo proširenje:
Oni koji ne mogu da podučavaju – rukovode.

ARMIJSKI AKSIOM

Svaka naredba koja se može pogrešno razumeti, pogrešno će se razumeti.

JONESOV ZAKON

Čovek koji se smeši kad stvari idu naopako, dosetio se na koga može da svali krivicu.

PRVI ZAKON SOCIOEKONOMIKE

U hijerarhijskom sistemu plata raste u obrnutoj srazmeri sa neprijatnošću i težinom posla.

HARRISOVA JADIKOVKA

Sve dobro je već razgrabljeno.

PUTTOV ZAKON

Tehnologijom dominiraju dve vrste ljudi:

 • Oni koji razumeju ono čime ne upravljaju.
 • Oni koji upravljaju onim što ne razumeju.