SIGSTADOV ZAKON

Dok dođeš na red promene se pravila.

PRINCIP POKERA

Nikad ne pokazuj trikove s kartama pred ljudima sa kojima igraš poker.

STENDERUPOV ZAKON

Što pre zaostaneš, imaćeš više vremena za nadoknađivanje.

WAGNEROV ZAKON SPORTSKE REPORTAŽE

Kad se kamera usredsredi na muškog sportistu on se češe, čačka i pljuje.

DORROV ZAKON ATLETIKE

U inače praznoj svlačionici dve jedine osobe imaće susedne garderobne pretince.

ZAKON LEVAKA GOMEZA

Ako ne šutneš, ne možeš postići gol.

ZAKON VEŽBANJA

Teorijske taktike ne uspevaju u praksi.
Praktične taktike ne uspevaju na utakmici.

DEDA CHARNOCKOV ZAKON

Stvarno naučiš da psuješ tek pošto naučiš da voziš.

VILEOV ZAKON PUTOVANJA

Tvoj auto troši više benzina i ulja od bilo kog drugog.

PHILLIPSOV ZAKON

Pogon na sva četiri točka samo omogućava da se zaglaviš na nepristupačnijem mestu.

EDDSOV ZAKON RADIOLOGIJE

Što je hladnija ploča rentgen aparata, to veći deo treba da priljubiš uz nju.

CROSBYJEV ZAKON

Možeš oceniti koliko je mjuzikl loš na osnovu toga koliko puta hor vikne “ura”.

BYRNEOV ZAKON O BETONIRANJU

Kad dovoljno nakvasiš svež beton, padne kiša.

FULTONOV ZAKON GRAVITACIJE

Više štete napraviš pokušavajući da uhvatiš lomljivu stvar koja pada nego da je pustiš da padne.

VILEOV ZAKON MODERNOG STAJANJA U REDU

  1. Ako žuriš u kratak red on odjednom postaje dugačak
  2. Kad čekaš u dugačkom redu oni iza tebe uspevaju da se ubace u novoformirani kratak red.
  3. Ako za sekund izađeš iz kratkog reda, on postaje dugačak red.
  4. Ako čekaš u kratkom redu, ljudi ispred tebe propuštaju svoje prijatelje i rođake.
  5. Kratak red van zgrade je dugačak red u zgradi.
  6. Ako stojiš na jednom mestu dovoljno dugo, formiraš red.

HOWDENOV ZAKON

Setiš se da treba da pustiš pismo tek kad migde u blizini nema poštanskog sandučeta.

ZAKONI POŠTANSKE OTPREME

  1. Ljubavna pisma, poslovni ugovori i pare koje ti duguju uvek stižu sa tri nedelje zakašnjenja.
  2. Bezvezna pošta stiže istog dana kad je poslata.

McLAUGHLINOV ZAKON

Na ključnom mestu u svakom rodoslovu nalazi se Jovan Jovanović iz Beograda.

WRIGHTOV ZAKON

Doktor može da pokopa svoje greške, a arhitekta jedino može da ti savetuje da zasadiš vinograd.

RUSHOVO PRAVILO GRAVITACIJE

Kad automat vrati kusur, petoparci padnu blizu, a vredniji novčići otkotrljaju se van domašaja.

REYNOLDSOV ZAKON KLIMATOLOGIJE

Brzina vetra povećava se u direktnoj srazmeri sa cenom frizure.