ZAKON OLDA I KAHNA

Uspešnost sastanka obrnuto je srazmerna broju učesnika i vremenu utrošenom na raspravljanje.

SHANAHANOV ZAKON

Dužina sastanka raste sa kvadratom broja prisutnih.

ZAKON TRIVIJALNOSTI

Vreme utrošeno na neku tačku dnevnog reda obrnuto je srazmerno svoti o kojoj se raspravlja.

ISSAWIJEVI ZAKONI SASTANKODINAMIKE

 1. Sastanci, sastanci i samo sastanci.
 2. Što manje voliš da sastančiš, to će te u više komisija gurnuti.

HENDRICKSONOV ZAKON

Ako problem zahteva brojne sastanke, na kraju sastanci postaju važniji od problema.

PRAVILO LORDA FALKLANDA

Kada nije neophodno da se odluka donese, neophodno je da se odluka ne donese.

McNAUGHTONOVO PRAVILO

Svaka rasprava sa birokratijom ima smisla samo ako svoj stav možeš izraziti prostom potvrdnom rečenicom koja je više nego očigledno istinita.

TRUMANOV ZAKON

Ako ih ne možeš ubediti, zbuni ih.

PRVI DEBATNI ZAKON

Nikad ne raspravljaj sa budalom – ljudi možda neće uočiti razliku.

ZAKONI ODUGOVLAČENJA

 1. Odugovlačenjem se posao smanjuje, a odgovornost za izvršenje prebacuje na nekog drugog (nadležne koji su odredili rok.)
 2. Ono smanjuje nervozu time što smanjuje traženi kvalitet posla, od najboljeg na prihvatljivi, koji se može postići u tom ograničenom vremenu.
 3. Odugovlačenjem rasteš u tuđim i sopstvenim očima, jer se logično pretpostavlja da značaj posla raste sa pritiskom koji na tebe vrši.
 4. Obično te više ne ometaju i ne daju druge poslove da bi se, kao očigledno opterećen radnik, mogao koncentrisati na jedan jedini radni zadatak.
 5. Odugovlačenje leči dosadu; nikad nemaš utisak da radiš nešto nevažno.
 6. I na kraju krajeva, odugovlačenje može da te u potpunosti oslobodi zadatog posla, ako je, ko zna zbog čega, prestala potreba za njim.

RAYBURNOVO PRAVILO

Ako želiš da napreduješ, slaži se.

BORENOVI ZAKONI

 1. Kad si u nedoumici, mumlaj.
 2. Kad si u neprilici, nađi zamenu.
 3. Kad si odgovoran, procenjuj.

SWIPPELEOVO PRAVILO REDA

Najgrlatiji uvek imaju reč.

PARKEROVO PRAVILO PARLAMENTARNOG POSTUPKA

Predlog za odlaganje je uvek na mestu.

PATTONOV ZAKON

Bolje dobar plan danas nego savršen plan sutra.