ŠEST PRINCIPA ZA PACIJENTE

 1. To što lekar zna ime tvojoj bolesti ne znači da zna i šta je to.
 2. Što su dosadniji i zastareliji časopisi u čekaonici, to duže čekaš na pijem kod lekara.
 3. Jedino odrasli imaju teškoće sa bočicama “čuvati od dece”.
 4. Nikad ne preostane potreban broj tableta za poslednji dan lečenja.
 5. Tablete koje se uzimaju uz jelo takve su da smanjuju apetit.

Pouka:
Čak je i voda neukusna kada se uzima po nalogu lekara.

 1. Ako izgleda da ti se zdravstveno stanje popravlja, tvoj lekar verovatno postaje bolestan.

MATZOVO UPOZORENJE

Čuvaj se lekara koji se vešto izvlači iz neprilika.

MATZOVO PRAVILO O LEKOVIMA

Lek je supstanca koja, ubrizgana pacovu, proizvodi naučni izveštaj.

COCHRANEOV AFORIZAM

Pre nego što započneš test, odluči šta ćeš raditi ako je

 1. pozitivan
 2. negativan

Ako su oba odgovora ista, ne radi test.

LORD COHENOV KOMENTAR

Izvodljivost operacije nije najjači argument za njeno izvođenje.

TELESCOVI ZAKONI BOLNIČKE NEGE

 1. Svi koji su ti potrebni na drugom su kraju hola.
 2. Sposobnost lekara je obrnuto proporcionalna mogućnosti da ga dobiješ.
 3. Postoje samo dve vrste flastera: onaj koji se ne može zalepiti i onaj koji se ne može odlepiti.
 4. Svi traže injekciju za umirenje bolova istovremeno.
 5. Svi koji su odbili injekcije za smirenje bolova onda kada se daju, tražiće ih kada ste u obilasku radi davanja pilula za spavanje.

BRACHOVO PRAVILO

Alkoholičar je onaj ko pije više od svog lekara.