ZAKONI RASPOREDA ČASOVA

 1. Ako na kursu koji najviše želiš ima mesta za dvadeset studenata, bićeš dvadeset prvi koji se prijavio.
 2. Raspored časova je tako urađen da svaki student izgubi najviše vremena između predavanja.

Pouka:
Ako si slučajno u stanju da planiraš dva predavanja zaredom, ona će se održavati u dve međusobno najudaljenije učionice.

 1. Seminar, preduslov za željeni kurs, održavaće se jedino u semestru posle željenog kursa.

ZAKONI PRIMENJENOG UŽASA

 1. Kad pregledavaš svoje beleške pre ispita, najvažnije će biti nečitke.
 2. Što više učiš za ispit, manje si siguran kakve će ti odgovore tražiti.
 3. 80% završnog ispita će se zasnivati na propuštenom predavanju o knjizi koju nisi čitao.
 4. Noć uoči ispita iz srednjevekovne istorije, profesor biologije će zadati 200 stranica za pripremu kolokvijuma

Pouka:
Svaki profesor smatra da nemaš baš ništa drugo da učiš osim njegovog predmeta.

 1. Ako ispit dozvoljava korišćenje literature, zaobravićeš knjigu.

Posledica:
Ako bi imao ispit kod kuće, zaboravio bi gde stanuješ.

 1. Na kraju semestra setićeš se da si bio primljen na kurs na koji nikad nisi otišao.

SEITSOV ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

Poslednji ispit koji ti je uslov za diplomiranje neće biti planiran u narednom roku.

ROMINGEROVA PRAVILA ZA STUDIRANJE

 1. Što je opštiji naziv kursa, manje ćeš naučiti na njemu.
 2. Što je konkretniji naziv kursa, manje ćeš moći da ga kasnije iskoristiš.

DUGGANOV ZAKON O ŠKOLSKOM ISTRAŽIVANJU

Za najpovoljnije ponuđenu stipendiju ne možeš pronaći put do ponuđača

Pouka:
Put do najpovoljnijeg ponuđača ukazuje se u trenutku kada najmanje ispunjavaš uslove.

WHITTINGTONOV PRVI ZAKON KOMUNIKACIJA

Kada autor pripremi rukopis o predmetu koji ne razume, njegov rad će razumeti jedino čitaoci koji o predmetu znaju više od njega.

Pouka:
Tekstovi pripremljeni bez razumevanja ne ostvaruju osnovni cilj komuniciranja ~ informisanje neinformisanih.

ROMINGEROVA PRAVILA ZA PREDAVAČE

 1. Ako student po drugi put pita da li ste pročitali njegovu analizu knjige, znači da nije čltao knjigu.
 2. Ako je za određeni ispit prisustvo nastavi bilo obavezno, broj odsutnih na ispitu se drastično uvećava. Ako je prisustvo bilo neobavezno, na ispitu će se pojaviti lica koja nikad ranije niste videli.