MURPHYJEV ZAKON

Ako nešto može poći naopako, poći će naopako

Pouka:

 1. Ništa nije tako lako kao što izgleda.
 2. Sve traje duže nego što misliš.
 3. Od svih stvari koje mogu da krenu naopako, uvek krene ona koja izaziva najveću štetu.
 4. Ako primetiš da postoje četiri načina da stvari pođu naopako, pa ih izbegneš, odmah će se pojaviti peti.
 5. Prepuštene same sebi, stvari od loših postaju još gore.
 6. Kad rešiš da ozbiljno zasučeš rukave, primetiš da nisi obukao košulju.
 7. Svako rešenje rađa nove probleme.
 8. Nemoguće je postići otpornost na budale, jer budale su tako inventivne.
 9. Priroda je uvek na strani skrivenih grešaka
 10. Majka priroda je kučka

MURPHYJEVA FILOZOFIJA

Smeši se … Sutra će biti gore.

MURPHYJEVA KONSTANTA

Svaka stvar će biti oštećena direktno srazmerno svojoj vrednosti.

KVANTITATIVNA REVIZIJA MURPHYJEVOG ZAKONA

Sve ide naopako odjednom.

HILLOVI KOMENTARI MURPHYJEVOG ZAKONA

 1. Ako mnogo gubiš kad stvari idu naopako, preduzmi sve moguće mere.
 2. Ako promenom ne gubiš ništa, opusti se.
 3. Ako promenom dobijaš sve, opusti se.
 4. Ako nema veze, nema veze.

O’TOOLEOV KOMENTAR MURPHYJEVOG ZAKONA

Murphy je bio optimista.

ZYMURGYJEV SEDMI IZUZETAK MURPHYJEVOG ZAKONA

Kad kiši, onda kvasi.

BOLINGOV POSTULAT

Ako se osećaš dobro, ne brini. Proći će.

WHITEOV STAV

Ne gubi srce …

Owenov Komentar Whiteovog Stava:

… možda ti ga žele iščupati …

Byrdova dopuna Owenovog komentara Whiteovog stava:

… a mrzi ih da dugo traže.

ILESOV ZAKON

Uvek postoji lakši način da se nešto uradi.

Pouka:

 1. Ako gledaš pravo u taj lakši način, naročito duže vreme, nećeš ga videti.
 2. A neće ni Iles.

CHISHOLMOV DRUGI ZAKON

Kada stvari idu dobro, nešto će poći loše.novi-marfijev-zakon

Pouka:

 1. Kada stvari prosto ne mogu poći loše, to se ipak dogodi.
 2. Kadgod ti se čini da stvari kreću nabolje, nešto si prevideo.

CHISHOLMOV TREĆI ZAKON

Predlozi se nikad ne shvate onako kako je želeo predlagač.

Pouka:

 1. Objasniš li nešto tako jasno da niko ne može pogrešno razumeti, neko će ipak pogrešno shvatiti.
 2. Učiniš li nešto za šta si siguran da će naići na svačije odobravanje, nekome se to ipak neće dopasti.
 3. Sva sredstva ne vode uvek ka cilju.

SCOTTOV PRVI ZAKON

Štogod krene naopako, nama se čini da ide kako treba.

SCOTTOV DRUGI ZAKON

Kad se greška otkrije, a zatim ispravi, ustanoviće se da je u stvari na početku sve bilo tačno.

Pouka:
Pošto se ispostavi da je ispravka bila pogrešna, nemoguće je ponovo postaviti prvobitnu jednačinu.

FINAGLEOV PRVI ZAKON

Ako eksperiment uspe, negde se pogrešilo.

FINAGLEOV DRUGI ZAKON

Bez obzira na dobijeni rezultat, uvek će se naći neko spreman da ga:

 1. loše protumači
 2. falsifikuje
 3. pripiše nekoj svojoj omiljenoj teoriji

FINAGLEOV TREĆI ZAKON

U svakom skupu podataka onaj podatak koji je najočiglednije ispravan, bez ikakve potrebe za proverom, jeste greška

Pouka:

 1. Onaj od koga tražiš pomoć neće videti grešku.
 2. Svako ko ti u prolazu daje savete koje nisi tražio, videće je iz cuga.

FINAGLEOV ČETVRTI ZAKON

Kad se jednom nešto pokvari, svako nastojanje da to popraviš samo će pogoršati stvar.

FINAGLEOVA PRAVILA

 1. Jedan predmet najbolje izučiš, ako ga prethodno detaljno shvatiš.
 2. Uvek vodi beleške – to pokazuje da si radio.
 3. Uvek najpre crtaj grafikone, a tek onda unosi svoja očitavanja.
 4. Ako je sumnjivo, potrudi se da deluješ ubedljivo.
 5. Eksperimente treba ponavljati – tako da budu pogrešni na isti način.
 6. Ne veruj u čuda – računaj na njih.

WINGOV AKSIOM

Svi Finagleovi zakoni mogu se izvrdati tako što se savlada jednostavna veština rada bez razmišljanja.

GUMPERSOV ZAKON

Verovatnoća da se nešto desi obrnuto je srazmerna želji da se desi.

ISSAWIJEVI ZAKONI NAPRETKA

Tok napretka:
Stvari svakog dana postaju sve gore i gore.

Put napretka:
Prečica je najveće rastojanje između dve tačke.

Dijalektika napretka:
Direktna akcija izaziva direktnu reakciju.

Hod napretka:
Društvo je mazga, ne automobil… poteraš li ga previše, ritnuće se i zbaciti svog jahača.

SODDOV PRVI ZAKON

Kada neko pokušava da nešto učini, biće u tome ometen mešanjem nekog drugog uticaja (živog ili neživog). Neke stvari se, uprkos tome, ipak dovrše, budući da intervenišući uticaj i sam nešto pokušava, pa je, naravno, podložan ometanju.

SODDOV DRUGI ZAKON

Pre ili kasnije mora se desiti najgori mogući splet okolnosti.

Pouka:
Svaki sistem mora biti tako napravljen da podnese najgori mogući splet okolnosti.

SIMONOV ZAKON

Sve što sastaviš raspadne se pre ili kasnije.

RUDINOV ZAKON

U krizama koje teraju ljude da biraju između alternativnih smerova delovanja, većina ljudi se opredeli za najgori.

GINSBERGOVA TEOREMA

 1. Ne možeš pobediti.
 2. Ne možeš izvući nerešeno.
 3. Ne možeš čak ni prekinuti igru.

FREEMANOV KOMENTAR GINSBERGOVE TEOREME

Sve vodeće filozofije koje pokušavaju da osmisle naš život, zasnivaju se na negaciji nekog dela Ginsbergove teoreme:

 1. Kapitalizam se zasniva na pretpostavci da možeš pobediti.
 2. Socijalizam se zasniva na pretpostavci da možeš izvući nerešeno.
 3. Misticizam se zasniva na pretpostavci da možeš prekinuti igru.

EHRMANOV KOMENTAR

 1. Stvari će otići nagore pre nego krenu nabolje.
 2. Ko kaže da će stvari krenuti nabolje?

EVERITTOV DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE

Zbrka u društvu stalno raste. Samopregornim radom može se ta zbrka raščistiti na ograničenom području. Uprkos tome, taj trud će ipak izazvati uvećanje opšte zbrke u celom svetu.

MURPHYJEV ZAKON TERMODINAMIKE

Pod pritiskom stvari postaju još gore.

COMMONEROV DRUGI ZAKON EKOLOGIJE

Ništa nikad ne nestaje.

PUDDEROV ZAKON

Sve što dobro počne, loše se svrši, Sve što loše počne, svrši se još gore.

STOCKMAYEROVA TEOREMA

Ako izgleda lako, frka je.
Ako se čini da je frka, onda je sasvim nemoguće.

HOWEOV ZAKON

Svako ima plan koji ne pali.

WYNNEOV ZAKON

“Lako ćemo” je teška zaraza.

ZYMURGYJEV PRVI ZAKON DINAMIKE SISTEMA U RAZVOJU

Kad jednom otvoriš konzervu s crvima, jedini način da ih ponovo zatvoriš je da upotrebiš veću konzervu.

STURGEONOV ZAKON

90% svega je sranje.

ZAKON NEIZRICANJA

Čim nešto pomeneš …
… ako je dobro, nestane.
… ako je loše, dogodi se.

NERECIPROČNI ZAKONI OČEKIVANJA

Negativna očekivanja daju negativne rezultate.
Pozitivna očekivanja daju negativne rezultate.