POULSENOVO PREDSKAZANJE

Ako se nešto koristi do maksimuma, slomiće se.

MAYNEOV ZAKON

Niko ne primećuje velike greške.

PRINCIP INERCIJE PROJEKATA

Svaka promena na početku izgleda grozno.

TEHNIČKI PRINCIP

Što se lakše napravi, teže se promeni.

ROBERTSONOV ZAKON

Garancija kvaliteta ništa ne garantuje.

WRIGHTOV PRVI ZAKON KVALITETA

Kvalitet je obrnuto srazmeran vremenu realizacije projekta.

EDVARDSOV ZAKON VREME/NAPOR

NAPOR x VREME = KONSTANTA

  1. Ako je dato veliko vreme da se nešto uradi, početni napor će biti mali.
  2. Kako se raspoloživo vreme smanjuje, napor se povećava ka beskonačnosti.

Posledica:
Kada ne bi postojao “minut do dvanaest”, ništa se ne bi uradilo.

PRVI ZAKON PLANIRANJA U PREDUZEĆIMA

Sve što može da se promeni će se i menjati sve dok više ne bude bilo vremena da se bilo šta popravi.

BEACHOV ZAKON

Ni dva identična dela nisu jednaka.

WILLOUGHBYJEV ZAKON

Kada pokušaš da nekom pokažeš da mašina ne radi, radiće.

OSNOVNI ZAKON O KONSTRUKCIJAMA

Odseci duže i ubaci ga na mesto.

MEISSNEROV ZAKON

Svaki proizvođač je poslednji koji će koristiti sopstveni proizvod.

MACPHERSONOVA TEORIJA ENTROPIJE

Potrebno je manje energije da se predmet izvadi nego da se u njega vrati.

SPECIJALNI ZAKON

Radni sto je uvek neuredniji nego prošli put.

OPŠTI ZAKON

Haos u svetu se uvek uvećava.

SCHRANKOV ZAKON

Ako ne radi povećaj ga.

Posledica:
Što je veće, manje će se primetiti da ne radi.

BITTONOV POSTULAT O POSLEDNJOJ REČI ELEKTRONIKE

Ako razumeš, zastarelo je.

MANUBAYEVI ZAKONI ZA PROGRAMERE

  1. Ako programerova modifikacija postojećeg programa radi, to verovatno nije ono što korisnik traži.
  2. Korisnici ne znaju šta zaista žele, ali znaju šta ne žele.

JOSEOV AKSIOM

Ništa nije tako povremeno kao ono što se smatra stalnim.

Pouka:
Ništa nije tako stalno kao ono što se smatra povremenim

WHASLESKYJEV ZAKON

Sve je lakše rastaviti nego sastaviti.

RUDNICKIJEVO PRAVILO

Ono što se ne može rastaviti će se raspasti.

RAPOV ZAKON O REPRODUKCIJI PREDMETA

Ako nešto rastaviš i sastaviš dovoljan broj puta, na kraju ćeš imati dva.