PERKINSOV POSTULAT

Što su veći jače udaraju.

HARRISONOV POSTULAT

Svaka akcija ima jednaku i suprotno usmerenu – kritiku.

ROGERSOVO PRAVILO

Saglasnost za neki projekat daje se samo ako nijedan od davalaca saglasnosti ne može biti optužen za neuspeh projekta, a svi mogu dobiti priznanje za uspeh.

MOLLISONOVA BIROKRATSKA HIPOTEZA

Ako jedna ideja prezivi birokratsku proveru i sprovede se, nije bila vredna realizacije.

BACHMANOVA TEOREMA O NEIZBEŽNOSTI

Što je veći trošak za realizaciju plana, to su manje šanse za odustajanje – čak i kada sve postane besmisleno.

Pouka:
Što je viši nivo ljudi koji stoje iza plana, manje su šanse da se odustane.

CONWAYEV ZAKON

U svakoj organizaciji uvek postoji osoba koja zna šta se događa. Ta osoba se mora otpustiti.

STEWARTOV ZAKON RETROAKTIVNOSTI

Lakše je dobiti oproštaj nego saglasnost.

LEFTUSOVE TVRDNJE O STRUČNOM USAVRŠAVANJU

  1. Talentovani stručnjak sa strane uvek je bolji od sopstvenog.
  2. Stručno usavršavanje je trijumf nade nad iskustvom.

LEFTUSOV PETI ZAKON RUKOVOĐENJA

Neki ljudi rukovode knjiški ne znajući ko je napisao knjigu, a često ni koja je to knjiga.

PRVO PRAVILO ŠEFOVSKE INFERIORNOSTI

Ne pokazuj svojim pretpostavljenima da si bolji od njih.

WHISTLEROV ZAKON

Nikad se ne zna ko je u pravu, ali se uvek zna ko se pita.

SPENCEROVI ZAKONI O PODACIMA

  1. Svako može doneti odluku kad ima dovoljno činjenica.
  2. Dobar rukovodilac može doneti odluku i bez dovoljno činjenica.
  3. Savršen rukovodilac može da radi u savršenom neznanju.

GOTTLIEBOVO PRAVILO

Rukovodilac koji pokušava da impresionira saradnike poznavanjem detalja više ne vidi svoj krajnji cilj.

PRVO PRAVILO NEGATIVNOG PREDOSEĆANJA

Uštedećeš sebi mnogo nepotrebnih briga, ukoliko ne rušiš mostove pre nego ih pređeš.

OSNOVNI PRINCIP SOCIO-EKONOMIKE

U hijerarhijskom sistemu nivo plate menja se obrnuto sa neprijatnošću i teškoćom poslova.

DREWOV ZAKON PROFESIONALNE PRAKSE

Onaj ko najmanje plaća, najviše prigovara.

COHNOV ZAKON

U svakoj birokratiji količina ispisanog papira raste jer se sve više i više vremena troši na izveštavanje o sve manje i manje obavljenog posla. Ravnoteža se postiže kada se sve vreme utroši na izveštavanje jer se ništa nije radilo.

MacDONALDOV DRUGI ZAKON

Konsultanti su zagonetni ljudi koji traže pokazatelje od firmi, pa im ih zatim vraćaju.

DINGLEOV ZAKON

Kada neko nešto ispusti, niko to neće podići, ali će ga zato svako šutnuti.

KUSHNEROV ZAKON

Što je manji broj ljudi koji nešto mogu uraditi umesto tebe, to je sigurnije da to moraš uraditi sam.

PFEIFEROV PRINCIP

Nikad ne donosi odluku ako je drugi može doneti umesto tebe.

Pouka:
Niko ne vodi evidenciju o odlukama koje si mogao doneti a nisi.
Svi vode evidenciju o onim lošim koje si doneo.

THALOV ZAKON

Za svaki stav neko uvek ima protivstav.

JOEOV ZAKON

Čovek iz druge firme sa kojim si razvio dobar kontakt uz visoke troškove, biće prva osoba koju će ukloniti pri narednoj reorganizaciji.

MacDONALDOV PRVI ZAKON

Vrlo je teško dobiti premeštaj kad si jedan od suvišnih.

ZAKON O VEROVATNOJ DISPERZIJI

Nijedna glasina nije ni slučajno – slučajna.

LUPOSCHANSKYJEV PRINCIP ŽURBE I ČEKANJA

Ako poraniš, biće otkazano.
Ako daš sve od sebe da stigneš na vreme. moraćeš da čekaš.
Ako zakasniš, sasvim si zakasnio.

GOURDOV AKSIOM

Sastanak je događaj na kojem se vodi računa o minutima*, a gube se sati.

MATILDIN ZAKON O FORMIRANJU KOMISIJA

Ako napustiš salu, izaberu te.

WELLINGTONOV ZAKON O VLASTI

Krem se diže ka vrhu.
Isto tako i pena.

____
* Engl. Minutes = zapisnik sa sastanka, homonim za minute.