Na strani “Moj Nalog” postoji link “Obriši profil“. Kada kliknete na link Obriši profil otvara vam se nova stranica gde je potrebno da popunite polje Razlog za brisanje profila, i zatim kliknete na dugme: DA – ukoliko ste sigurni da želite da obrišete profil, odnosno NE – ukoliko ste se predomislili. Profil koji ste obrisali, moguće je ponovo aktivirati.