NAČELO BIROKRATIJE

Samo se birokratija može boriti sa birokratijom.

FOX O BIROKRATIJI

Birokratija može nadčekati bilo šta.

Pouka:
Ne daj da te uhvate između dve birokratije.

YOUNGOV DRUGI ZAKON

I budala kaže nešto pametno.

Pouka:
Ako ponekad kaže nešto pametno, ne znači da nije budala.

HOFFSTEDTOVO NAČELO ZAPOŠLJENJA

Konfuzija stvara poslove.marfi-o-jelu

SOPEROV ZAKON

Bilo koja birokratija reorganizovana da poveća efikasnost, od starta se ne razlikuje od prethodne.

GATESOV ZAKON

Jedina važna informacija u hijerarhiji je ko šta zna.

McKERNANOVA MAKSIMA

Oni koji ne umeju da uče iz prethodnih sastanaka, osuđeni su da ih ponavljaju.

OWENOVA TEORIJA ORGANIZACIONOG ODSTUPANJA

Svaka organizacija poseduje veći broj radnih mesta koja se popunjavaju nesposobnima.

Pouka:
Kada nesposobnjaković ode, novi se zapošljava.

AIGNEROV AKSIOM

Bez obzira koliko dobro obaviš posao, šef će tražiti da koriguješ rezultate.

LIPPMANOVA LEMA

Ljudi specijaliziraju u oblasti u kojoj su najslabiji.

FOX O NIVOIMA

Ono što te je unapredilo na jednom nivou, biće pogubno za sledeće unapređenje.

O ČEMU TREBA VODITI RAČUNA U KRIZI

MARKETING kaže da.
FINANSIJE kažu ne.
PRAVNO mora da prouči.
PERSONALNO je zabrinuto.
PLANSKO je besno.
TEHNOLOŠKO je iznad toga.
PROIZVODNJA traži veći prostor.
NAJVIŠE RUKOVODSTVO traži nekog odgovornog.

COURTOISOVO PRAVILO

Kada bi se ljudi međusobno češće slušali, pričali bi manje.

HUTCHINSOV ZAKON

Ne možeš nadgovoriti čoveka koji zna o čemu priča.

FAHNSTOCKOV TREĆI ZAKON O DEBATI

Predmet o kome vredi raspravljati, vredi i sasvim izbeći.

HARTZOV ZAKON RETORIKE

Svaki argument korišćen dovoljno dugo završiće kao istrošena reč.

MITCHELOVI ZAKONI KOMITOLOGIJE

  1. Prost problem može da postane nerešiv ako se održi dovoljan broj sastanaka na kojima se o njemu raspravlja.
  2. Ukoliko se pojavi način da se upropasti neki projekat, on će neizostavno biti prihvaćen kao najpogodnije rešenje.
  3. Pošto rešenje uništi projekat, svi oni koji su ga na početku odobravali će reći, “bolje bi bilo da sam se držao rezervisano”.

KIMOVO PRAVILO O KOMISIJAMA

Ako se ceo sat utroši da se dotera jedna rečenica, neko će predložiti da se izbaci paragraf.

JEDANAESTA ZAPOVEST

Ne budi u komisiji.

KENEDYJEV KOMENTAR O KOMISIJAMA

Komisija su dvanaestorica ljudi koji rade posao jednoga.

SWEENEYEV ZAKON

Dužina izveštaja o napredovanju projekta je obrnto srazmerna veličini napredovanja.

MORRISOV ZAKON O KONFERENCIJAMA

Najinteresantnija tema će biti planirana za prikaz kada i druga interesantna tema.

TREĆI ZAKON SASTANKODINAMIKE

Onog koji se najviše opire postojanju komisija, izaberu za predsedavajućeg.