IBM POLLYANA NAČELO

Mašine treba da rade, a ljudi da misle.

ZAKON IZOPAČENOSTI PRIRODE

Ne možeš unapred uspešno odrediti koju stranu hleba treba namazati puterom.

ZAKON SELEKTIVNE GRAVITACIJE

Predmet pada tako da prouzrokuje najveću štetu.

Jenningova pouka:
Verovatnoća da hleb padne na stranu namazanu puterom direktno je srazmerna ceni tepiha.

Klipsteinova pouka:
Najlomljiviji deo je onaj koji će pasti.

SPRINKLEOV ZAKON

Stvari uvek padaju pod pravim uglom.

ANTHONYJEV RADNIČKI ZAKON

Svaki ispušten alat otkotrljaće se u najnepristupačniji ugao radionice.

Pouka:
Na putu do ugla, svaki ispušteni alat uvek će te prvo raspaliti po nožnim prstima.

PRINCIP REZERVNIH DELOVA

Dohvatljivost sitnih delova palih sa radnog stola direktno je srazmerna njihovom značaju za završetak započetog posla.

PAULOV ZAKON

Sa poda ne možeš pasti.

JOHNSONOV PRVI ZAKON

Svaki mehanički uređaj otkaže u najnepovoljnijem trenutku.

ZAKON NERVIRANJA

Kada nešto radiš, pa odložiš alat za koji si siguran da ti više neće trebati, zatrebaće ti istog časa.

WATSONOV ZAKON

Pouzdanost mašine obrnuto je srazmerna broju i važnosti ljudi koji je nadgledaju.

WYSZKOWSKIJEV DRUGI ZAKON

Sve može da proradi ako se s tim dovoljno dugo zezaš.

SATTINGEROV ZAKON

Radi bolje ako ga uključiš.

LOWERYJEV ZAKON

Ako se zaglavi – primeni silu. Ako se slomi, ionako ga je trebalo zameniti.

SCHMIDTOV ZAKON

Ako se s nekom stvari dovoljno dugo zezaš, slomiće se.

FUDDOV PRVI ZAKON SUPROTNOSTI

Gurneš li nešto dovoljno snažno, prevrnuće se.

ANTHONYJEV ZAKON SILE

Nemoj silom, uzmi veći čekić.

HORNEROV ŠEGRTSKI POSTULAT

Iskustvo direktno zavisi od količine slomljenog alata.

CAHNOV AKSIOM

Kad sve ostalo otkaže, pročitaj uputstvo.

PRINCIP VIŠEFUNKCIONALNIH UREĐAJA

Što se manje funkcija traži od nekog uređaja, to će ih on savršenije obavljati.

COOPEROV ZAKON

Sve mašine su pojačivači.

ENKINSONOV ZAKON

Neće upaliti.